Privacy Policy IJkelenstam Keukens

IJkelenstam Keukens gevestigd te Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij graag toe hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

IJkelenstam Keukens is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

 

Een aankoop in onze winkel

Persoonsgegevens van klanten worden door IJkelenstam Keukens verwerkt voor een aantal doelstellingen. Zo zijn we wettelijk verplicht om een deugdelijke order- en financiële administratie te voeren. Verder voeren wij een administratie om u gedurende het gebruik van het product van service en informatie te kunnen voorzien. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren over de levering van producten en om uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte opdracht. Daarnaast kunnen wij u ook om feedback vragen over onze dienstverlening om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten is de uitvoering van de overeenkomst tot levering of de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door IJkelenstam Keukens opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende maximaal 25 jaar.

We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn.

Toonbankaankopen

Bij het doen van een toonbankaankoop, worden slechts enkele gegevens verwerkt. Bij contante betalingen worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u kiest voor een bankbetaling worden enkel de transactiegegevens verwerkt.

 

Contactformulier

Personen die geïnteresseerd zijn in diensten of producten kunnen door middel van het contactformulier meer informatie opvragen. Binnenkomende vragen beantwoorden wij graag, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook kunnen er vragen met betrekking tot het gebruik van een product worden gesteld via het contactformulier.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruikmaking van het contactformulier is de uitvoering van een overeenkomst. Informatie geven over producten en diensten in een voorstadium valt hier ook onder.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door IJkelenstam Keukens opgeslagen gedurende de behandeling van het contactformulier en daarna nog gedurende 6 maanden. Bij vragen over een aankoop kan de correspondentie worden toegevoegd bij de gegevens over uw aankoop.

 

Solliciteren bij IJkelenstam Keukens

Wanneer u solliciteert bij IJkelenstam Keukens wordt uw sollicitatie door IJkelenstam Keukens verwerkt. In het kader van het sollicitatieproces wordt gevraagd om een brief en CV om te kijken of u een geschikte kandidaat bent voor een openstaande vacature. Ook verwerkt IJkelenstam Keukens uw contactgegevens om contact te kunnen onderhouden over uw sollicitatie.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie is de uitvoering van een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door IJkelenstam Keukens opgeslagen gedurende maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens gedurende maximaal één jaar bewaren, voor als er bijvoorbeeld een passende functie vrijkomt.

 

Gebruikmaken van ons wifi-netwerk

In onze winkel(s) bieden wij gebruik van het wifi-netwerk aan. U kan hier gratis gebruik van maken. Na het inloggen op het wifi-netwerk worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om misbruik van het netwerk te voorkomen. Indien er illegale activiteiten plaatsvinden vanaf het netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat tot het netwerk blokkeren.

Grondslag:

Bij gebruikmaking van het wifi-netwerk geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Bij het inloggen op het netwerk vragen wij om uw toestemming.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Identificatienummer van uw apparaat

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door IJkelenstam Keukens opgeslagen gedurende maximaal een jaar na gebruik van het wifi-netwerk.

 

Cookies

De website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen de website wordt gevolgd.

Technische informatie en cookies wordt door IJkelenstam Keukens gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door IJkelenstam Keukens zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via de website:

Functionele cookies

IJkelenstam Keukens plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

IJkelenstam Keukens maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies is het gerechtvaardigd belang. Er wordt een minimale inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers en de cookies worden alleen gebruikt om er voor te zorgen dat de website goed werkt en we beperkte informatie krijgen over onze bezoekers.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op de website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door IJkelenstam Keukens opgeslagen: gedurende het bezoek aan de website en daarna nog maximaal twee jaar.

 

Sociale media

Op de website kan u informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die door IJkelenstam Keukens worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is. Zo werkt IJkelenstam Keukens samen met partijen voor:

 • Het verzorgen van bezorging van producten;
 • Het verzorgen van service aan uw keuken door onze leveranciers+
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van algemeen systeembeheer;
 • De verzending van e-mails;
 • Het verzorgen van het wifinetwerk.

Met deze partijen heeft IJkelenstam Keukens afspraken gemaakt over de verwerking van uw gegevens. Ook kan IJkelenstam Keukens uw gegevens met anderen delen wanneer u daar toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

IJkelenstam Keukens verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

IJkelenstam Keukens zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacy-rechten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt, dan kan u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Recht op vergetelheid

U kan, in een aantal gevallen, aan IJkelenstam Keukens vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit

U kan een beroep doen op het recht van dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij uw gegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG).

Recht op beperking van de verwerking

U kan IJkelenstam Keukens vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). In bepaalde situaties mag een organisatie uw gegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. Dit kan spelen als de gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar heeft gemaakt.

Recht van bezwaar

U kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft in twee situaties het recht aan een organisatie te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kan u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van het privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact op!

 

Contactgegevens

 

© 2023 IJkelenstam Keukens Privacy verklaring